MAKO UNIT
Reiji Miyagawa
mandolin/guitar
more info.
Keiko Matsushita
bass/vocal
more info.
Suiken Nakajima
banjo
more info.
Seiichi Maruyama
guitar
more info.
It is a happy band around Reiji Miyagawa and Keiko Matsushita which are a legendary player.
Please enjoy an attractive vocalist of Keiko "Mako" Matsushita.


Kahh! Kahh! Kahh!
video clip
"Drifting Too Far From The Shore"
at Neon Hall
02/2001


REIJI MIYAGAWA ; mandolin
KEIKO MATSUSHITA ; vocal
SEIICHI MARUYAMA ; guitar
TOSHIHIRO OHASHI ; banjo
KATSUYUKI SAKANO ; fiddle
DAVE
; bassBACK